Нашият екип е съставен от високо квалифицирани експерти в областите на финансите, счетоводството, данъчните консултации, правните въпроси и човешките ресурси. Ние прилгаме индивидуален подход към всеки един казус.

Стартираща фирма

Ние можем да ви помогнем да преминете през всички етапи и предизвикателства на вашият нов и стартиращ бизнес.

Годишен Финансов Отчет - ГФО

Изготвяне и подаване на Годишни финансови отчети.

Консултации

Ние предлагаме счетоводни и финансови консултации за разширяване, развитие и преструктуриране на вашия бизнес.

Регистрация на фирми

Подготовка на документи, попълване и подоване в Агенцията по вписвания.

Счетоводно обслужване

Ние предлагаме абонаментно счетоводно обслужване, съобразно изискванията на законодателството.

Банкови услуги и консултации

Можем да извършваме всички банкови операции вместо вас.

Данъчни Консултации

Ние ще ви помогнем с анализ и препоръка отностно вашите данъчни казуси, в законовите рамките.

Оценка на риска

Ние ще направим анализ на вашия бизнес като преценим степеннта на риск и предложим необходимост от промени в бизнеса ви.

Регистрация на стопански субекти

Ние ще ви съдействаме и изготвим необходимите документи отностно регистрация на желания от вас стопански субект.

Инвестиции

Ние ще ви консултираме отностно инвестиции и придобиване на дялове и акции, и ще ви предложим защита при инвестиционни сделки.