Казуси

Ние ще отговорим на Вашите проблеми и казуси свързани с:

  • Анализ и консултации при данъчни проблеми
  • Казуси във връзка с наемането на персонал. Препоръки и законови рамки.
  • Казуси при покупка на дялове, придобиване, сливане и прехвърляния на дялове, акции.
  • Оценка на риска при покупко-продажба на дялове
  • Финансова оценка на компанията
  • Стратегия за развитие
  • Продажба на бизнес