Стартиращ Бизнес

Стартирането на бизнес е голяма стъпка и ние можем да ви помогнем през преминаването на всички етапи. Има много предизвикателства пред всеки нов бизнес и ние имаме нужните ресурси, с които да Ви помогнем.

Вече имате идея за бизнес, но не знаете от къде да започнете? Ние ще Ви помогнем за успешното стартиране и бъдещо развитие на Вашия бизнес. Ние ще:

  • Изготвим стратегия за Вашия бизнес – консултации за тип дружество или компания. Предимства и ползи от различните видове организации.
  • Изготвим бизнес план – перспективи за развитие. Краткосрочно и дългосрочно планиране.
  •  Анализираме конкуренцията на пазара – ще проучим търсенето и предлагането на избрания бизнес, продукт, услуга.
  •  Анализираме възвръщаемостта, инвестициите, формирането на себестойност, както и очакваните приходи и разходи за дейността.
  • Посочим структура и организация на новосъздадения бизнес. – нужда от офис, магазин, склад. Организация на екип, наемане на служители. Възможности за Интернет търговия.
  • Ви съдействаме при кандидатстване за банков кредит.
  • Регистрираме Вашата нова фирма.

Чрез изготвянето на подходяща стратегия за стартирането на Вашия нов бизнес, Вие ще можете много по-лесно да достигнете желаните от Вас цели.