Счетоводни и финансови консултации

Счетоводни и финансови консултации за разширяване, развитие и преструктуриране на бизнеса Ви.

Ние можем да Ви помогнем да идентифицирате основните процеси на Вашия бизнес – с резултати, които правят разлика между посредственост и постижения. Като обсъдим текущото Ви финансово състояние и развитието на Вашия бизнес в бъдеще. Това ще ни помогне да разработим план за финансовата стабилност на фирмата.

Ние извършваме:

 • Счетоводни и данъчни консултации. Своевременни и компетентни съвети свързани със съществуващото законодателство.
 • Предложения за бизнес организация и бизнес план. Краткосрочно и дългосрочно планиране.
 • Административни услуги свързани с функционирането на бизнес дружества.
 • Данъчна защита.
 • Изготвяне на финансов и икономически анализ на компанията. Оценка на Активи и Пасиви
 • Оценка за стабилност на компанията.
 •  Оценка на рискове, задлъжнялост към администрации и контрагенти.
 •  Оценка на риск при инвестиции и предложения за защита на инвестиции и придобиване на дялове и акции.
 • Оценка на икономическо и финансово състояние при кризисни ситуации.
 •  Мерки за оздравяване на компанията. Предложения за преструктуриране, продажба или прекратяване на дейност.
 • Промяна обстоятелства на фирма.
 •  Проучване на пазарното състояние при необходимост или изискване за продажба на бизнес.
 • Финансови консултации при кандидатстване за кредит или ипотека.