Услуги

 • Абонаментно счетоводно обслужване.
 • Изготвяне на месечни справки по ЗДДС и VIES. ИНТРАСТАТ декларации.
 •  Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети и данъчна декларация.
 •  Обработка на информация за персонала включваща ТРЗ и ЛС. Изготвяне на всички документи свързани с болнични и отпуски. Декларации към НОИ.
 •  Обработка на банкови документи.
 • On-Line банкиране.
 •  Финансови консултации при кандидатстване за кредит или ипотека.
 •  Данъчна защита.
 •  Осигуряване на данъчен адрес.
 •  Регистриране на фирми.
 •  Административни услуги свързани с функционирането на бизнес дружества.
 • Изчисляване на данъчни и счетоводни амортизации. Поддържане на Данъчен Амортизационен план.
 • Изготвяне на документи свързани с пенсиониране на служители във фирмата.
 • Изготвяне на документи за кандидатстване за кредити от служители във фирмата на трудови договори.
 • Счетоводни, данъчни и административни консултации за стартиране на бизнес.
 • Счетоводни и финансови консултации за разширяване, развитие и преструктуриране на бизнеса ви.
 • Счетоводни и данъчни консултации. Своевременни и компетентни съвети свързани със съществуващото законодателство.
 • Почасови данъчни, финансови и счетоводни  консултации извън абонаментно обслужване.