ГФО – Годишен Финансов Отчет

6

Какво е Годишен Финансов Отчет?

 

С годишен финансов отчет се декларира вашата дейност за предходната година. С подадения отчет през 2019 г. декларирате приходите и разходите си за 2018 г.

Годишният финансов отчет се изготвя от счетоводител и трябва да отговаря на всички изисквания на закона за счетоводство.

В зависимост от оборота на вашата фирма финансовият отчет съдържа различни компоненти. Най-често отчетът включва:

  • счетоводен баланс
  • отчет на приходите и разходите
  • отчет за паричните потоци
  • отчет за собствения капитал

Важно!

Отчетът обобщава цялата ви дейност за годината и обикновено се съставя от счетоводителя, който е водил счетоводството на вашата фирма през година.

Подаване на годишен финансов отчет

 

Годишният финансов отчет се подава в Търговски регистър. Имайте предвид, че поради огромното количество подадени отчети към края на юни Търговския регистър спира да функционира нормално. В този период всички останали заявления (регистрация на фирма, промяна на обстоятелства и др.) се разглеждат със закъснение.

Препоръчваме ви да подадете своя отчет преди 15.06., за да избегнете техническите проблеми с Търговски регистър.

Срокове и такси

Крайният срок за подаване на ГФО е 30.06.

Внимание!

Системата на Търговски регистър изпраща автоматично информация до НАП за всички късно подадени финансови отчети. Понякога се налагат глоби дори само за един ден закъснение.

При подаването на документите се дължи държавна такса. Ако подадете отчета си на място, таксата ще е 40 лв. При подаване онлайн ползвате отстъпка от 50% и таксата е 20 лв.

 

 

Можете да подадете чрез нас ГФО за таксата от 00.00лв

Можете да ни се обадите на: 0898 545 012 или 0887 455 800

Можете и да ни пишете на: office@ronal-expo.com